Ruiterstraat
portret van een straat
Wie wonen er nu
Wie woonden er vroeger
Familiegeschiedenissen
Achtergronden

Familie Rombeek

Hoek Ruiterstraat-Boschstraat Noord

 

Rombeek ouders

Leonardus Frederik Rombeek (1841-1914) en Johanna Wilhelmina Rombeek-Tijssen (1857-1934)

 

De familie Rombeek woont sinds vele generaties in Zaltbommel. Leonardus Frederik Rombeek, die op 12-01-1841 werd geboren, trouwde met Catharina Kaasjager en in 1888 met Johanna Wilhelmina Tijssen (geboren 16-10-1857). Leonardus Rombeek had 14 kinderen bij zijn eerste vrouw en drie kinderen bij Johanna Tijssen. Hij woonde in de Kloosterstraat. Zijn beroep was tuinder.

 

rombeek voor het huis

Hendrik Rombeek (1892-1978) en Geertje Rombeek-Nijhof (1892-1987)

 

Eén van de kinderen van zijn tweede vrouw was Hendrik (Hen) Rombeek, geboren 22-01-1892. Ook hij was tuinder. Hij trouwde in 1914 met Geertje Nijhof, geboren 26-05-1892. Het gezin woonde aanvankelijk op het Hemelrijk (doodlopend straatje bij de Steenweg) maar vertrok later naar de Marten van Rossemsingel 37, waar ze een huis hadden laten bouwen. Bij het huis lag een stuk grond waar groenten werden geteeld. De grond liep van de Marten van Rossemsingel tot aan waar nu het zwembad bij de Thorbeckestraat is. Er waren rails aangelegd en met een lorry werden de groenten vervoerd naar de Singel. Aardbeien was een belangrijk product maar daarnaast werden er alle soorten groenten verbouwd. De familie had ook nog een boomgaard aan de Veilingweg. Daar groeiden uiteenlopende soorten fruit. Hen werkte op het land en Geertje ging met de handkar en later met paard en wagen langs de huizen in Zaltbommel. Hen was medeoprichter van Gymnastiekvereniging Olympia, waaruit later Voetbalvereniging Zaltbommel is ontstaan.

 

rombeek portret met bloemen

Rie, Geertje, Hen, Mien en Leen bij het 25-jarig huwelijksfeest van Geertje en Hen op 5 november 1939

 

Hen en Geertje hadden twee kinderen Rie en Leen. Rie werkte op kantoor (eerst bij Fred. Philips in Zaltbommel en later bij de Hoogovens en vanaf 1956 bij Docterconserven in Zaltbommel). Zoon Leen (1915-1984), op het Hemelrijk geboren en op zijn 9de verhuisd naar de Marten van Rossemsingel, zette het bedrijf van zijn vader voort. Hij trouwde met Mien van Alphen (1916-2000) in 1940 en kocht in hetzelfde jaar van dhr. Schoonenbeek het huis op de hoek Ruiterstraat-Boschstraat. Het huis in de Boschstraat was gesplitst. Rechts woonde de familie Schoonenbeek en links de familie Van de Leur. Het rechter deel werd gekocht door Rombeek (latere pogingen om het linker deel te kopen liepen stuk omdat de katholieke Van de Leur het niet wilde verkopen aan een protestant).

 

werken op het land

Leen Rombeek op het land aan de Marten van Rossemsingel (1982)

 

Leen en Mien Rombeek startten daar een groentewinkel. Het echtpaar kreeg vijf kinderen (Gerda, geboren 12-05-1941, Jan, geboren 01-11-1942, Hennie, geboren 30-05-1944, Mini, geboren 22-12-1950 en Anneke, geboren 20-03-1954). Leen had geleidelijk de taak van zijn moeder overgenomen en ging met de groentekar getrokken door een paard door Bommel.

 

in de sneeuw

Gerda, Hennie, Jan en hondje Molly met moeder Rombeek (1950)

 

In 1954, het jaar waarin Anneke werd geboren, werd op de binnenplaats achter het huis, waar buiten ook het toilet was, een huisje gebouwd (Ruiterstraat 1). Voordat het huisje er was werd de binnenplaats afgeschermd van de Ruiterstraat door een muur (in de muur zat een poort en een raam naar de straat). De garage met deur die tussen dit huisje en Ruiterstraat 3 staat was altijd in bezit van de familie die het linkerdeel van het huis in de Boschstraat bewoonde (familie Van de Leur en daarna de familie Van den Oord).

 

drie mensen hoek ruiterstraat

 

Leen Rombeek was zeer actief in het verenigingsleven. Hij kreeg een onderscheiding omdat hij 40 jaar penningmeester was van voetbalvereniging VV Zaltbommel.  Verder was Leen Rombeek lange tijd voorzitter van Harmonie de Karel.

 

harmonie de karel

Leen Rombeek (midden) voorzitter van de Karel (1972)

 

Geleidelijk kwam ook zoon Jan in het bedrijf. Hij trouwde in 1967 met Francien Mutsaers (geboren 23-12-1939 in Tilburg) en ging wonen in de Spiesmakerstraat 9. Dit huis was voorheen een schuur uit 1637 die behoorde bij de stadsboerderij van van Sermond. De schuur werd platgegooid en het huidige huis werd gebouwd. In 1974 gingen Jan en Francien boven de winkel in de Boschstraat wonen, beneden bleef het bedrijfspand. Het pand in de Spiesmakerstraat bleef familiebezit, er woonden in de loop der jaren verschillende familieleden.

 

huis rombeek

Huis in de Spiesmakerstraat voordat Jan en Francien er woonden. Huidig huis werd op deze plaats gebouwd in 1966

 

Jan’s ouders vertrokken naar de Marten van Rossemsingel. Vader Leen bleef nog wel met  de truuk (‘De hond’) groenten verkopen in de stad, na de middag werkte hij, tot een paar jaar voor zijn dood in 1984, op het land. Jan en Francien kregen twee kinderen: Freddie (geboren 10-09-1968) en Carjolein (geboren 28-11-1969).

Hoewel Freddie een groot aantal jaren in de zaak werkte nam hij het familiebedrijf niet over. In 2002 was er onvoldoende perspectief om het bedrijf voort te zetten. De winkel werd, tot verdriet van vele omwonenden, gesloten. Jan en Francien woonden sindsdien weer in de Spiesmakerstraat. Francien is in 2020 overleden.

De familie Rombeek was Nederlands Hervormd. Ze waren niet streng in de leer. Moeder Mien zat s zondags in de kerk en vader Leen stond op het voetbalveld. Ook het huwelijk met de katholieke Francien (geboren in Tilburg) was in de familie geen punt van discussie. Jan en Francien trouwden in de katholieke kerk in Tilburg. De kinderen van Leen en Mien zaten op de openbare Rikkeschool.

 

fam wijk

Onderwijzer ‘Wijkie’ met de klas van Gerda (met kruisje) met op de achtergrond de Rikkerschool (omstreeks 1950)

 

De familie Rombeek had Van der Flier als kruidenier, Van Aalst bracht dagelijks vers brood, Van Oosterom was hun slager, Oversteeg (en daarvoor Van Slooten) was hun melkboer en Van der Kam de dokter van de familie. Er kwam ook een kolenboer aan huis om de voorraad brandstof voor de kolenkachels aan te vullen.

Jan Rombeek groeide op in de Ruiterstraat. Zijn vrienden waren Jan Smits, Jan van Gemert, Jantje Blanken en Dick Recter. Bij laatstgenoemde speelde hij in de tuin (Ruiterstraat 12), maar niet voordat tandarts Recter eerst zijn gebit had geïnspecteerd. Ook voetbalde hij vaak op straat, er waren immers vrijwel geen auto’s. Vaak speelden ze ook achter de poort (er was een deurtje in de grote poort) bij nummer 8 (thans bewoond door Edwin en Donja van der Waal). Daar was een grote muur waartegen ze een balletje konden trappen. Jan werd lid van Voetbalclub Zaltbommel (zijn vader was daar penningmeester) met onder andere Martin Stehmann, Frans van Reekum, Luuc van Boort, René Achterberg en Woutje Nijhoff.

Mini speelde met Mery Dierijck (woonde bij tante Fiet van Gameren op nummer 13) en Jeanne Kers. Met Tommy Recter (nummer 12) liep ze altijd samen naar de kleuterschool in de Bloemendaal. Met Tommy ruilde ze ook vaak haar step voor zijn fietsje. Een van de leukste spelletjes was het bouwen van hutten op de stoep van de Ruiterstraat. De hutten werden gebouwd van lege veilingkisten met een oud etalagekleed als dak. Anneke was als kleuter (tot nu) vriendin met Carla Prosman (haar oma woonde op nummer 3-5). Op de stoep van nummer 7 (familie Van Oosterom) mocht niet gespeeld worden. Mevrouw was altijd boos als dat toch gebeurde en één keer toen er niet geluisterd werd gooide

 

kinderen rombeek

Jan en Gerda Rombeek voor het raam in de Ruiterstraat

 

ze vanuit het raam de pispot leeg als afschrikmiddel.

Moeder Mien stond dagelijks in de winkel en vader Leen werkte ook nog op het land. ‘Het waren harde werkers en ze waren er altijd voor de kinderen’, vertelt Mini. ‘Iedereen was altijd welkom.’ De kinderen en hun vriendjes werden soms ook (zonder dwang) ingezet voor werkzaamheden voor de winkel zoals aardbeiendoosjes vouwen (daar kregen ze 15 cent per pak voor) en snijbonen afhalen.

De eerste luxe auto in de familie kwam in 1962. Jan was toen 20 en hij was de enige in de familie met een rijbewijs. Gerda trouwde met Wim Vogelzang (slager in Meteren), Hennie trouwde met Luc van Kuilenburg (zij wonen in het familiehuis aan de Marten van Rossemsingel), Mini trouwde met een jongen uit de straat, Bert van Wijnen (nummer 23-25) en Anneke trouwde met Hans Pleiter. Hennie en Mini hebben tot hun trouwen in de groentewinkel gewerkt, Anneke heeft voor de kinderen van Jan en Francien gezorgd en werkte in de huishouding.

 

fam rombeek

Gerda, Jan, Mini, Hennie en Anneke Rombeek

 

Bijna alle kinderen hebben toen ze getrouwd waren, korter of langer ingewoond bij hun ouders Leen en Mien Rombeek. Het woongedeelte van het huis was boven, na 1954 ook boven Ruiterstraat nummer 1, dat doorliep naar het huis in de Boschstraat. Beneden waren ruimtes voor de winkel, zaadhandel, opslag en koelcellen. De handkar en later de auto waren gestald in de garage bij het huis in de Spiesmakerstraat.

 

 

Bronnen
Gesprekken met Jan en Francien Rombeek. Januari 2014
Gesprekken met Mini en Bert van Wijnen-Rombeek. Februari 2014
Met dank aan Mevrouw Rie Rombeek voor de correcties en de jaartallen
Ook de foto’s zijn uit de familiealbums van deze families. Februari 2014

 

 

November 2020