Ruiterstraat
portret van een straat
Wie wonen er nu
Wie woonden er vroeger
Familiegeschiedenissen

Familie Trip

Hoek Ruiterstraat-Kerkstraat Zuid

Het huis op de zuidelijke hoek van de Ruiterstraat en de Kerkstraat is het stamhuis van de beroemde Amsterdamse familie Trip.
De broers Elias Trip (1570-1636) en Jacob Trip (1576-1661) werden beiden in Zaltbommel geboren. Zij waren zonen van Jacob Jansz Trip en Jacoba de Cock, een schoenmakers- of klompenmakersfamilie. Hun opa was Jan Gerritsz Trip (zoon van de uit Luik afkomstige Gerrit Jansz Trip), hij woonde in het huis van 1827 tot 1843.

 

Elias Trip (1570-1636) geschilderd door Johann Spilberg omstreeks 1649

 

Een Trip is een klomp met een leren band. In het logo van de Trippen zijn drie van dergelijke klompjes te zien. Elias en Jacob huwden met de zusjes Marie en Marguerite de Geer, dochters van een ijzerhandelaar uit Luik.
Elias vestigde zich al vóór 1600 in Dordrecht en verhuisde later naar Amsterdam. Hij wordt groothandelaar in geschut, koper en ijzer, bewindhebber van de Verenigde Oostindische Compagnie en directeur van de Levantische handel. Zowel hij als andere leden van de familie schonken diverse legaten aan kerken, het Weeshuis en het Oude Mannen en Vrouwenhuis in Zaltbommel.

 

Jacob Trip geschilderd door Nicolaas Maes (omstreeks 1659)

 

Jacob bleef in Zaltbommel en was aan het begin van de 17e eeuw waarschijnlijk de bewoner van Kerkstraat 26. Mogelijk vestigde ook hij zich later in Dordrecht. De zonen van Jacob Trip (Hendrick en Louis) waren de bouwers van het monumentale Trippenhuis, het grootste en rijkste woonhuis van Amsterdam, op de Kloveniersburgwal. Het is thans het onderkomen van de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen. De familie Trip behoorde in de 17e eeuw tot de rijkste families van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden en tot de grootste wapenhandelaren van Europa.

 

Wapen van de familie Trip

 

In Zaltbommel behoorde de familie Trip ook tot de notabelen. Gerard Trip was in het midden van de 17e eeuw burgemeester van Zaltbommel. De familie had een eigen grafkelder in de Sint Maartenskerk.

 

 

Bronnen
P.W.Klein. De Trippen in de 17e eeuw: een studie over het ondernemersgedrag op de Hollandse Stapelmarkt. Assen 1965

 

 

April 2018