Ruiterstraat
portret van een straat
Wie wonen er nu
Wie woonden er vroeger
Familiegeschiedenissen
Achtergronden

Yoga in de Ruiterstraat

Ruiterstraat 10

Kort na de start van de huisartspraktijk van Paul van Dijk in de Ruiterstraat, op 1 september 1982, startten op zolder van hetzelfde pand yogalessen onder leiding van Ingrid Schols. ‘De yogazolder’ zou later een begrip worden. Paul en Ingrid kenden elkaar van een gezamenlijk project ‘De gezondheidswinkel’ in de Utrechtse wijk Oudwijk.

 

yoga

Advertentie in ‘De Toren’ van 4 april 1991

 

Het was nog een tijd dat yoga niet vanzelfsprekend was. Het had het imago zweverig en Oosters te zijn en bij het Christelijk deel van de bevolking was er nogal wat achterdocht omtrent de onbijbelse spirituele achtergrond. Ingrid startte met een klein aantal mensen met Hatha Yoga, een op ademhaling, spierontspanning en aandachtsconcentratie gerichte vorm van yoga. Later werd ook zwangerschapsyoga gegeven.

De lessen vonden plaats op de zolder aan de straatkant. Op de vloer lagen matjes. De ruimte werd verwarmd door twee gaskachels. Aangezien de kap niet beschoten was, werd in 1983 de kap betimmerd. Hierdoor kon in de winter de ruimte beter op temperatuur worden gehouden. Later werden in de winter ook voorzetramen in de dakkapellen aangebracht.

Het aantal mensen dat de yogalessen volgde groeide gestaag. Na verloop van tijd waren er wekelijks wel 10 groepen bestaande uit 8 tot 10 personen. Er was een vaste kern die een groot aantal jaren trouw de lessen volgde. De mensen moesten om de zolder te bereiken de trap op naar boven en dus door het hele huis heen. Dit heeft nooit enig probleem opgeleverd.

 

Ingrid Schols

Ingrid Schols (2014)

 

In 1988 haalde Ingrid haar diploma Klinische psychologie aan de Universiteit van Utrecht. Een jaar later startte ze naast haar yogalessen een praktijk als eerstelijnspsycholoog. Aanvankelijk vonden de psychologische consulten op de zolder plaats maar toen het aantal cliënten toenam werd ook de kapel (dat is de ruimte boven de spreekkamer op de eerste etage) gehuurd. Door het succes van de psychologiepraktijk kwam de yoga meer op de achtergrond en nam de vraag naar psychologische hulp steeds verder toe. In 1996 werd een tweede psycholoog aangetrokken, Trudy Wiendels. Met twee psychologen werkten ze tot 1999 in de Ruiterstraat. Daarna vertrok de praktijk naar de oude synagoge in de Kloosterstraat.

 

zwangerschapsyoga

‘De Toren’ 10 september 1987

 

De omvang van de psychologische hulpverlening werd steeds groter waarna de praktijk in 2006 met meerdere psychologen werd voortgezet in het centrum waar ook de huisartsenpost (van Heemstrabaan) is gevestigd. Ingrid Schols verliet de groepspraktijk die ze zelf had opgebouwd om in haar vertrouwde synagoge nog een aantal jaren in een eigen praktijk te werken. Ingrid Schols stopte in 2013.

 

 

Bronnen
Gesprekken met Ingrid Schols. Januari 2014
Streekarchief Bommelerwaard. Krantenknipsel uit de Toren van 10 september 1987 en 4 april 1991

 

 

April 2017