Ruiterstraat
portret van een straat
Wie wonen er nu
Wie woonden er vroeger
Familiegeschiedenissen
Achtergronden

Familie Pool

Ruiterstraat 10

 

familie Pool

Echtpaar Pool-Heijligers met dochter Zus/Helena en kleindochter Hetty (dochter van Boet) (1906)

 

De familie Pool heeft tussen 1845 en 1907 meerdere malen op Ruiterstraat 10 gewoond. Johan Adam Pool jr. woonde ook enige tijd (omstreeks 1860) op Ruiterstraat 23.

Adam Pool jr. (1840-1910) was de zoon van Johan Adam Pool (1797-1874), procureur en Maria Louisa Noorduijn (1799-1874), afkomstig uit Nijmegen. Samen met zijn zuster Johanna Catharina ter Linden-Pool, weduwe, was hij op twintigjarige leeftijd ingetrokken op Ruiterstraat 438 (huidig nummer 23) bij zijn oudere zuster Maria (Maria Helena Pool, 1825-1895), die alleen stond voor de opvoeding van haar acht kinderen na het overlijden van haar man Grada van Kuijk, steenfabrikant. Ook zijn zuster Elisabeth, (Elisabeth Pool, 1836-1916), die trouwde met Cornelis Peter Lenshoek (1831-1901) – de latere burgemeester van Zaltbommel – kwam van Nijmegen naar Zaltbommel. In 1866 vertrokken Johanna ter Linden en Maria van Kuijk met haar acht kinderen naar Nijmegen.

Johan Adam werd steenfabrikant en verkreeg later in eigendom ‘De Rietschoof’ te Zuilichem van zijn zuster, die deze uit de nalatenschap van haar man had geërfd. Hij was bestuurslid van ‘Sociëteit de Verdraagzaamheid’ en mede oprichter van ‘De Harmonie’. Hij speelde zelf trombone.

Johan Adam trouwde in 1867 met Isabella Maria Heijligers (1842-1931), geboren te Magelang (Nederlands Indië). Zij was het achtste kind van Gerardus Heijligers (1803-1875) en Isabella Allardina Vermeulen (1809-1900) en groeide op, vanaf haar 3de jaar, op Ruiterstraat 10.
Het echtpaar kreeg 7 kinderen. Vier kinderen overleden op zeer jonge leeftijd. De andere kinderen waren Gerard Johan (Gerard), Johan Adam jr. (Boet) en Maria Helena (Zus/Heleen). Het gezin woonde achtereenvolgens in de Kerkstraat (op de hoek met de Ruiterstraat) en de Gamerschestraat 11, maar trok in 1881 in bij de ouders van Isabella in de Ruiterstraat. Vier jaar later vertrokken zij naar Nijmegen om in 1891 terug te keren naar Zaltbommel en dan op Nieuwstraat 489.

In 1900 overleed moeder Isabella Allardina Heijligers-Vermeulen en ging de familie Pool-Heijligers weer terug naar de Ruiterstraat. Isabella erfde het huis, in de nalatenschap geschat op een waarde van 6500 gulden. Zij verbleef daar met haar man en dochter Zus/Heleen tot de verkoop van het huis in het voorjaar van 1907.

Naast zijn zwager Frederik Philips nam ook Johan Adam Pool jr. (1840-1910) een belangrijke plaats in binnen de familie Heijligers. Zo vroeg in 1900 zijn zwager Jules Heijligers hem als voogd voor zijn minderjarige zoon Theo, kleinzoon van Heijligers-Vermeulen.
Johan Adam overleed in 1910 nadat hij, na een bezoek aan zijn gronden, met zijn sjees van de dijk bij Haaften was gereden. Hij werd begraven op Oud Eik en Duinen te Den Haag.

 

Gerard en Boet

Gerard en Boet Pool als student (omstreeks 1898)

 

Gerard Johan Pool (1871-1950), oudste zoon van Johan Adam Pool jr. en Isabella Maria Heijligers, was steenfabrikant en handelsagent. Hij bezat meerdere gronden en hield paarden in de weilanden van zijn vader. Rond 1900 verbleef hij regelmatig voor langere tijd in de Ruiterstraat. Ook werkte hij samen met zijn neven Gerard en Anton Philips. In 1906 verliet hij Zaltbommel definitief. Hij trouwde twee keer, met respectievelijk Anna Gesina van de Berg en met Pauline Kolbe.

 

Boet Pool

Boet (Johan Adam jr.) Pool (1872-1948)

 

Boet (Johan Adam) Pool jr. (1872-1948) bracht zijn jeugdjaren door in Zaltbommel en Nijmegen en studeerde bouwkunde in Delft. Hij trouwde met Jetty (Henriette) van Heukelom (1874-1939). In 1901 werd hun dochter Hetty (Henriette Isabella, 1901-1993) geboren. Zij verbleef regelmatig bij haar grootouders Pool-Heijligers en haar tante Zus/Heleen in de Ruiterstraat.

 

onder de St Maarten

Vignet van meubelbedrijf ‘Onder den Sint Maarten’

 

Boet woonde na zijn huwelijk in 1899 in de Nieuwstraat en begon in een schuur achter het grootouderlijk huis op Ruiterstraat 10 meubels te ontwerpen en te vervaardigen. Dit waren de eerste stappen van het later gerenommeerde bedrijf ‘Onder den Sint Maarten’. In 1902 vertrok het gezin naar Haarlem en in 1906 werd zijn zoon Hans (Johan Adam, 1906-1973) geboren.

 

zus heleen

Zus/Heleen (Maria Helena) Pool (1900)

 

Zus/Heleen (Maria Helena) Pool (1876-1966), de dochter van Johan Adam Pool en Isabella Maria Heijligers, woonde meerdere malen in de Ruiterstraat. Zij genoot op jonge leeftijd piano- en zanglessen en was zeer muzikaal. Zij verliet in 1907 Zaltbommel en trouwde in 1910 met haar neef Theo Heijligers (1882-1951), kleinzoon van Gerard en Isabella Heijligers-Vermeulen.

 

familie Pool

Gerard, Zus (Heleen), Isabella Maria Heijligers-Pool, Johan Adam sr., Henriëtte van Heukelom met echtgenoot Johan Adam (Boet). Ze poseren aan de achterkant van Ruiterstraat 10 (jaartal onbekend).

 

Theo, een zoon van Jules Heijligers, had de eerste drie jaar van zijn leven in de Ruiterstraat gewoond. Het echtpaar Heijligers-Pool kreeg twee dochters: Isa (Isabella Julie Jacqueline Jeanne, 1911-2009) en Julie (Julie Cornelie Theodora, 1915-2007).

 

In 1921 verhuisde het gezin naar Egypte waar Theo tot rechter was benoemd bij de Gemengde Rechtbanken van Egypte, eerst te Mansoura en daarna te Alexandrië, waar zij decennia zouden verblijven.

 

het gezinheijligers pool op de boot

Het gezin Heijligers-Pool aan boord van ss ‘Kediri’ (1917)

 

Naschrift
In 2005/2006 organiseerde het Stadskasteelmuseum in Zaltbommel een tentoonstelling ‘Onder den St. Maarten, Jugendstil uit Zaltbommel’ in de Gasthuiskapel. De nazaten van Johan Adam jr. (Boet) en Zus/Heleen hielden naar aanleiding daarvan in april 2006 een familiedag, met als hoogtepunt een warm onthaal op een frisse dag in april op Ruiterstraat 10.

 

de familie in de tuin op de ruiterstraat

Kleindochters van Johan Adam Pool jr. (Boet): Isa Bernicke–Andre de la Porte (2e van links), Marjolijn Greeve (3e van rechts). Dochters van Zus/Heleen Heijligers–Pool: Isabella Woltjer–Heijligers (1e van rechts), Julie Dons Petersen–Heijligers (2e van rechts). Kleindochters van Zus/Heleen Heijligers–Pool: Marleen Woltjer (1e van links), Isabelle Masselink–Woltjer (3e van links) (2006)

 

Julie Heijligers, weduwe van Sven Tyge Dons-Petersen, was een begaafd kunstenares en schilderes. Zij schonk bij haar bezoek aan de huidige bewoners van Ruiterstraat 10, Paul en Hanneke van Dijk, een negental vertellingen in naaldkunst.

 

heilige catharina v alexandrie

Heilige Catharina van Alexandrië

 

 

Bronnen
Deze beknopte familiebeschrijving is tot stand gekomen in samenwerking met de kleindochters van Theo en Zus/Heleen Heijligers-Pool. Najaar 2014
Uitgebreidere informatie over de families Pool en Heijligers is opgenomen onder het kopje ‘Achtergronden’.

 

 

Januari 2022