Ruiterstraat
portret van een straat
Wie wonen er nu
Wie woonden er vroeger
Familiegeschiedenissen
Achtergronden

Familie Mekel

Ruiterstraat 12

Van oktober 1945 tot maart 1950 woonde de familie Mekel in Ruiterstraat 12. Zij huurden het huis van de familie Pleyte. Otto Mekel was in 1941 getrouwd met Hillie Boermans. Zij hadden drie kinderen: Hans, Claske en Jan Folkert. De familie Mekel huurde de begane grond en enkele slaapkamers op de eerste verdieping.

 

mevr Mekel onder de poort ruiterstr 12

Mevrouw Mekel met Hans en Claske (in de kar) onder de Waterpoort (1948)

 

Otto (Otto Johannes) Mekel (1917-1991) is geboren in Groningen. Hij was opgeleid als waterbouwkundig opzichter. Hij werkte bij Rijkswaterstaat en had een kantoortje rechts naast de voordeur. Later haalde hij ook zijn architectendiploma en werd hoofd technische dienst bij de gemeente Zaltbommel.

 

de heer mekel met kinderen

De heer Mekel met zijn kinderen Hans, Claske en Jan Folkert (1948)

 

Hillie (Hiltje) Boermans (1916-2013) is geboren in Bolsward. Zij was opgeleid als apothekersassistente maar heeft in Zaltbommel niet als zodanig gewerkt. Zij was een getalenteerd tennisster. Tot op hoge leeftijd was zij bij de dames kampioen van de tennisclub. Zij zat met haar man op dansles.

 

mevrouw mekel met kinderen ruiterstr 12

Mevrouw Mekel-Boermans met Hans, Claske en Jan Folkert aan de achterkant van Ruiterstraat 12 (1948)

 

Hans Mekel (1944) is gescheiden en heeft één zoon. Hij volgde op verzoek van zijn vader een opleiding als civiel ingenieur in Delft. Hij kreeg blokfluitles van de heer Borrias. Op zijn dertigste ging hij naar het conservatorium in Rotterdam en vervolgde zijn loopbaan als musicus (saxofoon, klarinet, hobo). Hij had een eigen kwartet en speelt in uiteenlopende samenstellingen met name geïmproviseerde muziek.
Claske Mekel (1946) is in de Ruiterstraat geboren. Zij is getrouwd met psychiater Jan van de Sande. Zij hebben twee dochters en wonen in de Bilt. Claske studeerde fysiotherapie en werkte als fysiotherapeut. Sinds 2003 werkt zij als kunstenaar, heeft een eigen grafisch atelier en exposeert regelmatig met grafiek. Claske Mekel vertelt het familieverhaal.

 

hans en jan folkert ruiterstr 12

Hans en Jan Folkert Mekel in de Waterstraat (omstreeks 1951)

 

Jan Folkert Mekel (1947) is ook in de Ruiterstraat geboren. Hij is getrouwd met Marijke Evertse. Zij hebben één zoon. Jan Folkert is opgeleid (o.a door Jaap Dorrestein) als dierenarts en werkte drie jaar in Nieuw Zeeland en had tot voor kort een praktijk in Groningen. Hij woont nu op een boerderij in Rottum.
De familie Mekel kwam vanuit Groningen naar Zaltbommel in verband met het werk van Otto Mekel bij de Rijkswaterstaat. In de Ruiterstraat had hij een kantoortje voor Rijkswaterstaat rechts naast de voordeur. Tijdens de oorlog woonde de familie op een woonboot in Rotterdam. Toen de boot werd gevorderd door de Duitsers werd het vaartuig in het geheim naar Groningen gesleept. Op de woonboot in Groningen werd zoon Hans geboren.

 

hillie mekel tennis

Hillie Mekel veelvuldig clubkampioene bij de dames (1955)

 

De familie Mekel huurde Ruiterstraat 12 van Mevrouw Pleyte en na haar overlijden van haar zoon David Pleyte. Mevrouw Pleyte moest, net zoals een groot deel van de mensen in Zaltbommel, in verband met de oorlog in september 1944 binnen enkele uren de stad verlaten met achterlating van vrijwel alle bezittingen. Mevrouw Pleyte had de belangrijkste kostbaarheden opgeslagen in een kluis. Zij verbleef tot de oorlog was afgelopen bij de ouders van haar dienstbode in Heesselt. Bij terugkomst bleek het huis volledig geplunderd en vervuild door de Ortscommandant en andere soldaten die hun intrek hadden genomen Ruiterstraat 12 en 10. Opvallend was wel dat het de Duitsers niet was gelukt de brandkast te kraken. Mevrouw Pleyte (haar man was in 1936 overleden) was niet meer in staat terug te keren in de Ruiterstraat, haar huis was te veel onteerd. Ze vertrok naar Heemstede waar haar zoon woonde. Ze overleed in 1947. De brandkast moet volgens David Pleyte tussen 1945 en 1950 nog in het huis hebben gestaan (in het kantoortje).

 

streekarchief 22-10-46

22-10-1946 DBWD Streekarchief

 

De familie Mekel bewoonde dus de begane grond en enkele kamers op de eerste verdieping. De voordeur en de hal naar de trap werd gedeeld met de bewoners die boven woonden. Op de eerste en tweede etage woonden in deze periode o.a. Maria van den Nieuwenhof (in 1945), Minkje Blankenstijn-van der Spoel (in 1946) en van 1946 tot 1948 Johannes van Sonsbeek.

 

hans en claske mekel in de zandbak

Hans en Claske Mekel in de zandbak in het koetshuis van Ruiterstraat 12 (1948)

 

In het koetshuis was een grote zandbak gemaakt voor de kinderen. Claske herinnert zich nog dat ze via de trapleuning naar beneden gleed. Blijkbaar was er toen nog de oorspronkelijke trap. De familie had geen auto. De ommuurde tuin bestond uit paadjes waar je als kind met een kar kon rijden. Vriendin van Claske was Marjan Kranenburg uit de Kerkstraat en Hetty Pauli.

 

hans en claske mekel in de kar ruiterstr 12

Hans en Claske in de kar in de tuin van Ruiterstraat 12 (1947)

 

Vrienden van de familie Mekel waren: familie Menken (Ruiterstraat 10), familie Metz, familie Thomese (‘De ezel’), familie van Zeijl (Jan en Lenie), familie Radersma. De familie Mekel was Nederlands Hervormd, niet actief kerkelijk. De kinderen gingen naar de Philipsschool.
In 1950 vertrok de familie Mekel naar Koningin Wilhelminaweg 68. Later woonden zij op het Thorbeckeplein. Mevrouw Mekel woonde van 1992 tot 2010 in de Zandstraat. De laatste drie jaar woonde ze in het verzorgingshuis Bosch en Duin.

 

 

Bronnen
Gesprekken (telefonisch) met Claske van de Sande-Mekel. November 2015
Foto’s uit het particulier archief van Claske van de Sande-Mekel. November 2015
Foto tennisvereniging. Kees Metz. Zaltbommelse Tennisvereniging 1933-2008. Uitgave ZTV 2008

 

 

April 2017