Ruiterstraat
portret van een straat
Wie wonen er nu
Wie woonden er vroeger
Familiegeschiedenissen

Familie Boogaarts

Ruiterstraat 18

Van 1860 tot 1928 woonde de familie Boogaarts in Ruiterstraat 18. Gerarda Cooijman (1809-1880) was in 1850 getrouwd met Pieter Boogaarts (1811-1865). Pieter Boogaarts was wagenmaker van beroep. Hij overleed in 1865. Weduwe Boogaarts was winkelierster en had in Ruiterstraat 18 nog tot haar dood in 1880 een winkeltje. De laatste jaren deelde ze het huis met haar zoon Bernardus Gerardus en zijn vrouw. De weduwe Boogaarts was de eigenaar van het huis.
Bernardus Gerardus Boogaarts (1854-1929) was in 1879 getrouwd met Anna Maria Josephina Güppertz (1857-1924). Het echtpaar had geen kinderen. Zij hadden een winkel in grutten en koloniale waren in Ruiterstraat 18. De heer Boogaarts was bovendien agent van de Nederlandse stoomboot maatschappij die dagelijks vanuit Zaltbommel bootdiensten onderhield met Gorcum, Dordrecht, Rotterdam, Tiel Nijmegen, Keulen en Mannheim.

 

winterdienst ned stoomboot rederij

Zaltbommelsche Courant, 22-12-1900

 

Hij was ook voorzitter van het Zaltbommels mannenkoor en armmeester bij het Rooms Katholieke Armbestuur. Mevrouw Boogaarts was de dochter van de directeur van de knopenfabriek Jacob Johann Christoph Güppertz. Het echtpaar Boogaarts woonde de eerste jaren in bij de moeder van Bernardus. In huis woonde ook nog een nichtje van Bernardus Boogaarts, Maria Catharina Elisabeth Sloekers (geboren in 1898).
Eigenaar van het huis was de familie Boogaarts. Zij waren ook eigenaar van Ruiterstraat 20 en mogelijk ook van nummer 31.

 

verkoop kruidenierswinkel kaasjager

 

erfhuis weduwe Bogaarts

ZANA 16-03-1928

 

Het winkeltje werd in 1928 overgedaan aan Grietje Kaasjager-van Alphen. Zij was de dochter van bakker Wim van Alphen uit de Kerkstraat. Ruiterstraat 20 werd in 1922 verkocht aan Wouter van der Donk (1866-1936).

 

 

Bronnen
Zaltbommelsche Courant 22-12-1900
ZANA 16-03- 1928

 

 

Mei 2017