Ruiterstraat
portret van een straat
Wie wonen er nu
Wie woonden er vroeger
Familiegeschiedenissen
Achtergronden

Aart van Bruchem

Ruiterstraat 19

Aart van Bruchem was eigenaar van Ruiterstraat 19 van 1951 tot 1957. Hij woonde er niet maar gebruikte het als schuur en opslagplaats. Het was een onbewoonbaar verklaarde woning waarin tot 1951 de familie Van Maren had gewoond. Aart van Bruchem kocht het pand voor 750 gulden.

Aart van Bruchem (1896-1970) was in 1915 getrouwd met Metje Grisel (1893-1972). Zij hadden 8 kinderen. Een van zijn kinderen was Nees van Bruchem. Aart handelde in kippen, vilde konijnen en mollen en handelde in de huiden van verschillende dieren. Hij was ook touwslager en maakte onder andere halsters voor koeien en paarden. Hiermee was hij vaak op de Bossche veemarkt te vinden. Op de Bommelse markt had hij met zijn touw een vaste standplaats, voor het café van Janus Ekelmans. Het touw werd in de Ruiterstraat gedraaid. Aart haalde daarvoor zijn kleinkinderen van school om voor hem touw te draaien.

Aart verzorgde ook de kramen op de Zaltbommelse markt. De houten stellages en zeilen waren opgeslagen in de Oliestraat. Vandaar uit werden ze op dinsdag en zaterdag met handkarren naar de markt gebracht. Aart schakelde daarvoor de hele familie in: Nees, Hennie, Aart, Metje en Sjaan (vrouw van Aart).

 

aart van bruchem met touwen

Aart van Bruchem met touw uit zijn touwslagerij in gezelschap van zijn dochter Nees van Bruchem op de Zaltbommels markt op zijn vaste standplaats voor het café van Janus Ekelmans (jaartal onbekend)

 

Ruiterstraat 19 diende als opslagplaats van huiden en werd als slachtplaats voor kleine dieren gebruikt. Dat slachten deed hij vaak samen met Jan Mooring (Ruiterstraat 33). Aart was ook betrokken bij het mollenhuis op het Kerkplein. Daar werden de huidjes van mollen met ijzerdraad opgespannen en gedroogd Ook het touw dat Aart maakte werd opgeslagen in Ruiterstraat 19. Aart woonde met zijn gezin op de hoek van de Heksenwal en de Oenselsestraat.

Toen Aart in 1961 voor het eerst zijn AOW kreeg, 28 gulden, was hij zo blij dat hij uitgebreid trakteerde in het café van Janus Ekelmans. Bij thuiskomst bleek er van zijn eerste pensioen niets meer over.

In 1957 verkocht hij het pand voor 1500 gulden aan Jan Verhoeks (De Pony). Deze liet het huis afbreken en liet het huidige huis bouwen.

 

 

Bronnen
Gesprekken met Hennie Schouten. Maart 2016
Foto’s uit het particulier archief van Hennie Schouten

 

 

Mei 2017