Ruiterstraat
portret van een straat
Wie wonen er nu
Wie woonden er vroeger
Familiegeschiedenissen
Achtergronden

Familie Jansen

Ruiterstraat 23-25

Van 1937 tot 1953 woonden in Ruiterstraat 23-25 de familie Jansen. Kees Jansen was getrouwd met Cor van Diggelen. Zij hadden twee dochters, Wiesje en Sijtje. Eigenaar van het huis, dat in Zaltbommel bekend staat als het Centraal Gebouw, was het bestuur van de Hervormde kerk. De familie Jansen was behalve bewoner ook beheerder van het gebouw.

 

cor en kees jansen ruiterstraat 23 25

Cor en Kees Jansen (geen jaartal)

 

Kees (Cornelis) Jansen (1894-1954) was een zoon uit een grote Bommelse familie die woonde in één van de huisjes die vroeger bij het Albert Heijn terrein stonden. Na zijn huwelijk woonde hij tot 1926 in Ruiterstraat 13, daarna in de Spiesmakerstraat, daarna op de Virieusingel en in 1937 verhuisden ze, met hun twee dochters, naar het Centraal Gebouw in de Ruiterstraat (nummer 23-25). Kees Jansen was huisschilder van beroep. Hij was een artistieke man, hij tekende verdienstelijk en speelde viool in de Bommelse harmonie.

 

kees jansen ruiterstraat 23 25

Kees Jansen (1894-1954)

 

Cor (Cornelia) van Diggelen (1896-1992) was afkomstig uit Nederhemert. Ze was dienstbode in het huis op de hoek van de Gasthuisstraat en de Korte Steigerstraat. Zo ontmoette zij Kees Jansen. Vanaf 1937 woonden ze in het Centraal Gebouw. Cornelia werd in opdracht van de Hervormde kerk de beheerder van het Centraal Gebouw. De familie Jansen woonde in het rechter deel van het gebouw. Voor was de woonkamer, achter de keuken en boven was een slaapkamer. De familie Jansen was Nederlands Hervormd.

 

wiesje jansen

Wiesje Jansen (1922-1992)

 

Wiesje (Louisa Paulina) Jansen (1922-1992) ging, na de Rikkerschool, in Zaltbommel naar de HBS en werkte daarna als directiesecretaresse bij Philips Eindhoven. Ze kreeg één dochter, Jennie (1945). Jennie werd directiesecretaresse bij van Tuyl in Gameren en trouwde met huisarts Bert van Veeren. Jennie en Bert kregen drie dochters. Wiesje overleed in 1992, een dag na het overlijden van haar moeder.

 

zusje Jansen

Zusje Jansen (1926-2012)

 

Sijtje (Sijke Paulina) Jansen (1926-2012) werd meestal Zusje genoemd. Ze ging net al Wiesje, na de Rikkerschool, naar de HBS. Later deed ze ook een secretaresseopleiding. Ze trouwde met Jan (Johan Andreas) Schnitker (1927-1975). Kortdurend (twee jaar) woonden ze bij haar ouders in het Centraal Gebouw, daarna verhuisden ze naar de Boschstraat. Jan werkte als belasting- en administratieconsulent. Zusje en Jan hadden vier kinderen: Ronald (in 1950 in de Ruiterstraat geboren) is getrouwd met Mieke van de Laar. Ze hebben een zoon en twee dochters. Astrid (1953-2003) was getrouwd met Ton Goossens. Ze kregen een dochter. Cees (1954) is getrouwd met Helga van der Steld. Ze hebben een dochter en twee zonen. Jaap (1967) woont samen met Beatrice Carstea en heeft een zoon. Helga Schnitker-van der Steld vertelt het familieverhaal.

 

zusje en cor jansen ruiterstraat 23 25

Zusje, Cor en Wiesje Jansen (geen jaartal bekend)

 

Het Centraal Gebouw bestaat uit twee huizen, Ruiterstraat 23 en 25. Nummer 25 had vroeger een eigen ingang. Sporen van de deur zijn nog duidelijk zichtbaar op de huidige voorgevel. Op onderstaande foto uit 1958 is deze deur nog te zien. De familie Jansen woonde in een deel van het huis. De ruimtes in de rest van het huis  waren in gebruik voor activiteiten van de Hervormde kerk. Het kerkbestuur zetelde in de verhoogde ruimte aan de achterkant (huidige keuken van de familie Metsers). Verder waren er begrafenissen, bruiloften, jeugdvereniging ‘Het Kompas’ en andere aan de kerk gelieerde activiteiten.

 

theo van gemert jan van den heuvel ruiterstraat 23 25

Theo van Gemert, Jan van den Heuvel en Huberta van den Heuvel-van Gemert voor Ruiterstraat 25, toen nog met voordeur (1958)

 

In de crisistijd voor de oorlog waren de inkomsten voor het beheer van het Centraal Gebouw voor de familie Jansen zeer welkom. Ze hadden geen auto. In de straat waar standsverschil in die tijd nog steeds een thema was had de familie het niet altijd gemakkelijk. Sijtje speelde wel met de Nelly de Roock van Ruiterstraat 14 en Jennie was een vriendin van Wilfred Recter. Het huis (Ruiterstraat 12) en de tuin van tandarts Recter was een paradijs voor kinderen in de Ruiterstraat.

 

wiesje en zusje jansen ruiterstraat 23 25

Wiesje en Zusje Jansen (geen jaartal bekend)

 

In de oorlog (1944) moest de familie, zoals iedereen in Zaltbommel, evacueren. Bij terugkomst was het hele huis leeggeplunderd en zoals later bleek, niet alleen door de Duitsers. Tot overmaat van ramp ontstond er in 1952, via een kacheltje bij de familie Jansen, een grote brand in het pand waardoor de ruimtes rechts volledig uitbrandden.

De heer Jansen overleed in 1954. Kort daarna verhuisde mevrouw Jansen naar de Johan de Wittstraat. Het beheer van het gebouw werd overgenomen door de familie Van Wijnen. Mevrouw Jansen overleed in 1992.

 

 

Bronnen
Gesprekken met Helga en Cees Schnitker-van der Steld. April 2016
Foto’s uit het familie archief van de familie Schnitker.
Correspondentie met Mariska de Kloe-van Veeren. Oktober 2018

 

 

Oktober 2018