Ruiterstraat
portret van een straat
Wie wonen er nu
Wie woonden er vroeger
Familiegeschiedenissen
Achtergronden

Familie Van Sermond

Ruiterstraat 29

De familie Van Sermond woonde van 1931 tot 1949 op Ruiterstraat 29. Daarna bleven ze eigenaar van het huis tot het in 1968 werd verkocht aan Frans en Joke van den Heuvel.

 

kwitantie

Kwitantie van Stalhouderij Van Sermond (1900)

 

Dirk van Sermond (1860 1927) was getrouwd met Eelke Quick (1868-1941). Zij hadden twee kinderen, een zoon A.E. (Lies) van Sermond (1894-1975) en een dochter J.H. (Riek) van Sermond (1901-1961). Zij was ongehuwd.

 

familie sermond

Spiesmakerstraat gezien vanuit Boschstraat. Links achteraan boerderij van Van Sermond. Met van links naar rechts Huib van Tuyl met kind, Lies van Sermond met dochter Elly, Claveaux, Reinier van de Heuvel, H van Tuyl en Wout van Hattum (Huwelijk van Prinses Juliana met prins Bernhard, januari 1937)

 

Lies trouwde met C.A. (Cor) Wilbrink, geboren 13-03-1898 en overleden op 29-07-1986. Cor kwam uit Hurwenen. Lies en Cor hadden twee kinderen: Elly (Eelke) van Sermond, geboren op 07-12-1932 (Elly trouwde met de heer Heemstra en woont in Purmerend) en Ien (Josina) van Sermond, geboren 05-02-1939, ongehuwd, woont in Zaltbommel.

 

voor de deur

Boerderij van Van Sermond in de Spiesmakerstraat. Van links naar rechts: Cor van Sermond, evacué, Ineke van Sermond, Lies van Sermond, Elly van Sermond, evacué (1945)

 

Ien vertelt het verhaal van de familie. Opa Dirk en oma Eelke woonden in de Spiesmakerstraat op de hoek met de Oliestraat. Ze hadden daar een stalhouderij. Er stonden paarden en rijtuigen. Vaak werd er midden in de nacht gebeld omdat de dokter naar een patiënt moest. Er werd dan een rijtuig klaargemaakt en een paard ingespannen om de huisarts naar de patiënt te brengen.

 

ien voor de deur

Ien van Sermond voor de boerderij in de Spiesmakerstraat (foto 1938)

 

In 1921 liet de gezondheid van opa Dirk te wensen over, wat tot gevolg had dat de stalhouderij werd opgeheven. Zoon Lies hield meer van het boerenbedrijf. Van de ooms Quick achter aan de Nonnenstraat werd vee overgenomen en zo ging hij op dezelfde locatie verder als landbouwer. Dirk overleed in 1927. In november 1931 trouwde Lies met Cor Wilbrink. Na het huwelijk van haar zoon verhuisde oma Eelke, met haar dochter Riek, naar Ruiterstraat 29.

 

elly sermond

Elly van Sermond bij boerderij in Spiesmakerstraat (1934)

 

Tussen 1940 en 1945 overleden kort na elkaar de zus en de twee broers van oma Eelke Quick. Zij hadden een boerderij aan het eind van de Nonnenstraat op nummer 92. Deze boerderij was groter dan die van Lies in de Spiesmakerstraat. In 1946 verhuisden Lies, Cor en de twee dochters naar de Nonnenstraat.

 

gezusters

Gezusters Quick met links Eelke (1868-1941), midden Anna (1866-1946), rechts Maria Elisabeth (1872-1951). Foto 1917

 

Toen oma Eelke in 1941 stierf bleef haar dochter Riek in de Ruiterstraat wonen. Haar vriendin Juffrouw Gaveel (onderwijzeres op de Christelijke lagere school) woonde op Koningin Wilhelminaweg 43, ook samen met haar moeder. Toen ook deze moeder in 1949 overleed vertrok Riek naar de Koningin Wilhelminaweg.

 

boerderij sermond

Boerderij van van Sermond aan de Nonnenstraat met Anna Quick en een dienstmeid (omstreeks 1901)

 

Hoewel verschillende mensen die ik sprak vertelden dat juffrouw Gaveel ook in de Ruiterstraat 29 heeft gewoond, is dit niet het geval. Ook de naam van juffrouw Van der Ven (zij liep wat moeizaam en droeg orthopedisch schoeisel), eveneens juf op de Christelijke school, wordt vaak in dit verband genoemd. Ook zij woonde niet in de Ruiterstraat, zelfs niet in Zaltbommel maar in Utrecht. Riek van Sermond, juffrouw Gaveel en juffrouw Van der Ven trokken wel veel met elkaar op. Mogelijk is dat de basis van de onjuiste veronderstellingen.

 

juffrouw vos

Juffrouw Vos (had een kruidenierswinkeltje in de Gasthuisstraat), Riek van Sermond, juffrouw Corrie van de Ven, Juffrouw Gaveel op de markt (1950)

 

Beneden was er in Ruiterstraat 29 een grote kamer. Daarachter een keuken met een raam naar de Strikstraat. Op de kleine binnenplaats was een poepdoos. De trap was achter in de gang. Boven was er een grote slaapkamer voor en waarschijnlijk daarachter nog één.

 

theo de waal

Van rechts naar links: Theo de Waal, Cor Wilbrink, Wim Zalm voor Ruiterstraat 29. Waarschijnlijk poserend tijdens de middagpauze op de HBS. Twee figuren links zijn onbekend (1930)

 

Ien ging op zondagochtend met haar vader koffiedrinken bij oma en tante Riek. Tussen door liep ze als klein kind gemakkelijk even van de Spiesmakerstraat naar de Ruiterstraat. Je hoefde niet bang te zijn voor auto’s want die waren er vrijwel niet in de Ruiterstraat. Soms mocht ze komen eten en als tante Riek jarig was kookte ze karamelpudding.

Ien van Sermond werkte een leven lang (van haar 17de tot haar 55ste) bij de bank op de markt. Eerst bij Fred. Philips. Fred staat voor Frederik. Hij was de vader van Gerard en Anton Philips die in Eindhoven hun bedrijf hadden. Philips had dus een hele tijd zijn eigen bank in Zaltbommel. Het was een deftige particuliere bank die later werd overgenomen door Mees en Hope en nog weer later door ABN-AMRO.

De familie Van Sermond was Nederlands Hervormd. Zij hadden dokter Van Liere en later dokter Stehmann als huisarts. Omdat de familie een boerderij had, hadden ze zelf melk, groenten en in de herfst werd er geslacht (slager Van Steenis uit de Gamersestraat).

Oma Eelke en Riek kwamen in 1931 in de Ruiterstraat wonen. Daarvoor woonde er, na het overlijden van haar man, mevrouw Josina Wilbrink en haar dochters Dien en Cor (de latere vrouw van Lies van Sermond). De heer Wilbrink was politieagent in Hurwenen. Na zijn overlijden vertrok mevrouw met haar dochters in 1922 naar de Ruiterstraat. Dien is juffrouw Wilbrink die onderwijzeres was op de openbare lagere school. De familie Wilbrink en de familie Van Sermond kenden elkaar niet. Cor werkte bij de gemeente-ontvanger van der Kolk. Van en naar haar het gemeentehuis liep ze door de Spiesmakerstraat en maakte wel eens een praatje met Lies. En zo raakten ze bevriend en trouwden met elkaar.

 

riek-van-sermond

Riek van Sermond

 

De familie Van Sermond heeft generaties lang in Zaltbommel gewoond. De familie Van Sermond in de Oenselsestraat is hieraan niet gelieerd.

Nadat Riek in 1949 vertrokken was werd het huis verhuurd aan de familie Van Hemert.

 

 

Bronnen
Gesprekken met Ien van Sermond. Voorjaar 2014
Foto’s uit de collectie van Ien van Sermond. Voorjaar 2014

 

 

Mei 2017