Ruiterstraat
portret van een straat

Daken van de Ruiterstraat

In deze bijdrage gaat het over de daken en de goten in de Ruiterstraat. Ruiterstraat 4 en 13 hebben een platdak, alle andere daken zijn belegd met pannen. Ruiterstraat 19 en 23-25 hebben een pannen dak, waarbij de nok is afgevlakt en voorzien van een plat dak. Leien daken zijn er niet, wel een aantal muren die met leien zijn belegd zoals de westmuur van Ruiterstraat 10.

 

Daken van Zaltbommel met in de cirkel het platte dak van Ruiterstraat 8, links daarvan de daken van Ruiterstraat 10 en 12 met schuin daar tegenover het zadeldak van het Centraal Gebouw (Ruiterstraat 23) dat thans een afgeplat dak heeft. Rechts van de cirkel de trapgevel van Ruiterstraat 6 en daarnaast het kleine dak van Ruiterstraat 4 dat omstreeks 1974 een plat dak heeft gekregen (omstreeks 1930)

 

Een dak is een overdekking van een gebouw. Het bestaat uit een of meer hellende vlakken, een dakschild genoemd, of uit een horizontaal vlak, een platdak. Het doel van een dak is het onderliggende gebouw te beschermen tegen weersinvloeden, zoals regen, sneeuw, wind, hoge en lage temperaturen. De vorm van het dak bepaalt de uitstraling en het aanzicht van een gebouw.

 

Kaprestauratie van Ruiterstraat 37 (2008)

 

Een traditioneel hellend dak bestaat uit de dakbedekking (in de Ruiterstraat meestal dakpannen), dakbeschot (houten planken waarop de panlatten zijn aangebracht) en de onderliggende dakconstructie bestaande uit gordingen, spanten etc. Moderne hellende daken zijn voorzien van isolatie en een dampremmende laag aan de warme kant en aan de buitenzijde panlatten om de dakbedekking te kunnen dragen. Bij veel daken in de Ruiterstraat is de laatste decennia een isolatielaag aangebracht.

Dakbeschot was vroeger een luxe. Tot ver in de vorige eeuw hadden de meeste huizen in de Ruiterstraat geen dakbeschot. Van binnenuit keek je dus meteen tegen de dakpannen aan. Tegenwoordig hebben bijna alle huizen in de straat dakbeschot. Bovendien zijn de meeste daken voorzien van een isolatielaag en een dampremmende laag aan de warme kant.

 

Onbeschoten kap van Ruiterstraat 33 (2016)

 

Steeds meer daken zijn belegd met zonnepanelen. In de Ruiterstraat heeft alleen Ruiterstraat 23-25 een 24-tal zonnepanelen.

Hieronder zijn afbeeldingen opgenomen van de daken in de Ruiterstraat. Per huis zal wordt aangegeven wat de dakbedekking is en met welke pannen het dak is belegd. Waar mogelijk zal ook iets over de goten en dakonderbrekingen (dakramen, pijpen e.d) worden gezegd. De daken worden in volgorde van de huisnummers besproken.

 

Ruiterstraat 1. Op de achtergrond Hoekpand Ruiterstraat-Boschstraat 51-53, op de voorgrond de garage behorend bij het hoekpand en de punt van Ruiterstraat 3 en 5 (2016)

 

 

 

Ruiterstraat 2 en 4. Nummer 4 had een schilddak, maar sinds 1974 een platdak. Ruiterstraat 2 heeft een zadeldak met Hollandse pannen en een wolfseinde aan de Boschstraatkant (2016)

 

 

 

Ruiterstraat 5. Op de achtergrond is het dak van nummer 3 zichtbaar. Nummer vijf heeft een gebroken schilddak met dakkapel aan de straatzijde. Het dak is belegd met grijze Hollandse pannen (2016)

 

 

 

Ruiterstraat 6. Het dak van Ruiterstraat 6 vanuit de zolder van Boschstraat 55 met op de voorgrond de daken van Ruiterstraat 2-4. Ruiterstraat 6 heeft een gebroken zadeldak met aan de achterzijde een wolfseind. Het dak is belegd met rode Hollandse pannen. Aan de oostzijde is een dakraam (2016)

 

 

 

Ruiterstraat 7. Dit pand heeft een schilddak met rode Hollandse pannen. Aan de voorzijde zit een dakraam (2016)

 

 

 

Ruiterstraat 8. Op het zadeldak liggen matzwart geglazuurde verbeterde Hollandse pannen. De golf van de pan is aan de voorzijde rechts en aan de achterzijde links. De muur op het linker plaatje is de muur tussen nummer 8 en 10. Deze muur is afgedekt met lood. De zuidzijde van het dak heeft twee dakkapellen, drie dakramen en een schoorsteenpijp. De voorkant telt drie dakkapellen en vier dakramen (2014)

Muur tussen Ruiterstraat 8 en 10

Dakkapellen aan de noordkant

 

 

 

Ruiterstraat 9. Dit pand heeft een gebroken zadeldak me rode Hollandse pannen. Het dak aan de oostzijde wordt onderbroken door een kunststof pijp (2016)

 

 

 

Ruiterstraat 10. Links het dubbele zadeldak van Ruiterstraat 10 met op het zuidelijke zadeldak grijze Hollandse pannen en op het noordelijke zadeldak grijze Mulden pannen. Het zuidelijk dakvlak van de zuidelijke kap telt vijf grote en drie kleine dakramen. Het noordelijke dak van deze kap telt drie kleine en drie middelgrote dakramen. Het noordelijke dak heeft één groot en één klein dakraam aan de zuidelijke kant. Het zuidelijke dak van de zuidkap wordt onderbroken door twee kunststof pijpen en en de noordelijke kant van dit dak door een aluminium pijp. Er is een oversteekdak tussen de zuidelijke kap van Ruiterstraat 10 en de zuidkant van de kap van Ruiterstraat 8. Deze doorgang is afgesloten. Op het platte dak van de serre en de tuinkamer is een daktuin (2016)

 

 

 

Ruiterstraat 11. Dit pand heeft een schilddak met grijze Hollandse pannen. Het dak heeft aan de oostzijde een dakraam en wordt aan de oostzijde en zuidzijde onderbroken door een kunststof pijp (2016)

 

 

 

Ruiterstaat 13. Dit pand heeft een plat dak. Het vlak wordt onderbroken door een lichtkoepel en een zinken pijp (2016)

 

 

 

Ruiterstraat 12, 14 en 16. Links nog twee ramen van Ruiterstraat 10, rechts daarvan het dubbele zadeldak/schilddak van Ruiterstraat 12. De zuidelijke kap van Ruiterstraat 12 heeft rode pannen en de noordelijke grijze. De zuidkant van de zuidelijke kap heeft vier dakramen. Boven de serre is een plat dak. In de tuin van Ruiterstraat 12 is het koetshuis te zien dat ook belegd is met pannen. Geheel rechts is de voormalige schuur van Ruiterstraat 16 te zien. Thans is het woonhuis met huisnummer Lange Strikstraat 2-4. Links van dit pand is het ranke dak van nummer 16 te zien, vervolgens het kleine tussendakje en links daarvan het dak van Ruiterstraat 14. Op de achtergrond zijn de afgeplatte pannendaken van Ruiterstraat 19 en 23-25 goed te zien (2015)

 

 

 

Ruiterstraat 15-17. Dit pand heeft een zadeldak met rode Mulden pannen. De westzijde van het dakvlak wordt onderbroken door een drietal pijpen een tweetal stenen schoorstenen (2016)

 

 

 

Ruiterstraat 16. Dit pand met trapgevel had tot 2012 een grote schuur,thans is dat een apart woonhuis met adres: Lange Strikstraat 2-4. Het dak van Lange Strikstraat 2-4 is belegd met rode Hollandse pannen. Het westelijk dakvlak wordt onderbroken door een kunststof pijp en een stenen schoorsteen (2016)

 

 

 

Ruiterstaat 18. Foto vanuit Ruiterstraat 23. Het pand heeft een zadeldak met rode Hollandse pannen. Het dak wordt onderbroken door een tweetal kleine pijpen. Ook het lage deel van het huis dat parallel loopt aan de straat heeft een zadeldak met rode Hollandse pannen. Het dak wordt onderbroken door een stenen schoorsteen (2016)

 

 

 

Ruiterstraat 19 en 21. Ruiterstraat 19 heeft een afgeplat zadeldak met grijze Hollandse pannen. De zuidkant en de westkant hebben een dakraam. Ruiterstraat 21 heeft eveneens een schilddak met grijze Hollandse pannen. Het westvlak van dit dak wordt onderbroken door een dakraam, een kunststof pijp en een stenen schoorsteen (2016)

 

 

 

Ruiterstraat 20. Op de voorgrond de daken van Ruiterstraat 27 en 29. Aan de overkant, links naast de trapgevel, is het dak van Ruiterstraat 20 zichtbaar. Het betreft een zadeldak met rode Hollandse pannen. Aan de westzijde zijn twee dakkapellen (2016)

 

 

 

Ruiterstraat 23. Het schilddak is in 1954 halverwege afgeplat tot een plat dak. Daarop bevinden zich 24 zonnepanelen. Het resterende schilddak is belegd met grijze Hollandse pannen. Er zijn drie dakkapellen aan de straatkant, twee aan de oostkant, drie aan de achterkant en één aan de westkant (2016)

 

 

 

Ruiterstraat 23. Het eerste en enige dak met groene energie opwekking in de straat. Er zijn in 2014 op het dak 24 panelen geplaatst (foto 2016)

 

 

 

Ruiterstraat 25. Het kleine schuine lessenaardak (met zwaan) leunt tegen nummer 23. Aan de straatkant is een wolfseinde. Het dak is belegd met rode Hollandse pannen (2016)

 

 

 

Ruiterstraat 27 heeft een zadeldak met wolfseind aan de straatkant. Het dak is belegd met rode Hollandse pannen. Het linker dakvlak wordt onderbroken door twee dakramen en een pijpje (2016)

 

 

 

Ruiterstraat 29. Aan de overkant is het dak van Ruiterstraat 29 (met vlag) goed te zien. Op de voorgrond de daken van Ruiterstraat 18. Ruiterstraat 29 heeft een schilddak dat belegd is met rode Hollandse pannen. Aan de straatkant is een dakkapel. Het westelijk deel van de kap wordt onderbroken door een dakraam (2016)

 

 

 

Ruiterstraat 31. Het dak van nummer 31 is hier enigszins zichtbaar. Het betreft een zadeldak belegd met grijze Hollandse pannen. Bij de nok aan de straatzijde is een stenen schoorsteen (1998)

 

 

 

Ruiterstraat 33. Dak aan de achterzijde met bruidsluier. Dit dak is een zadeldak belegd met grijze Hollandse pannen. Het dak is in slechte staat. Het vlak is enigszins naar binnen gebogen (2016)

 

 

 

Ruiterstraat 33. Dak gezien vanaf de straat. Ook hier te zien dat het dak enigszins is ingezakt. De grijze Hollandse pannen zijn hier en daar aangevuld door rode (2016)

 

 

 

Ruiterstraat 37 en Hoek Ruiterstraat-Kerkstraat Noord. Aanbrengen van isolatie en dakbeschot boven Ruiterstraat 37 en Kerkstraat 24 Het betreft hier een zadeldak belegd met rode Hollandse pannen. Het zuidelijk dakvlak wordt onderbroken door een dakraam (2008).

 

 

 

Hoek Ruiterstraat-Kerkstraat Zuid. Rechts is een deel van het dak van de garage te zien. Links is de noordzijde van het dak zichtbaar van het huis dat tegenwoordig bekend staat als ‘De Trippen’. Op alle daken van het huis liggen rode Hollandse pannen. Het dak wordt aan deze zijde niet onderbroken door schoorstenen of dakramen.

 

 

Bronnen
Fotografie van Rob Schröder. Zomer 2016
Foto’s uit particulierarchief van Simon en Anneke Klein. Zomer 2016
Met dank aan aannemer Henri van der Meijden voor benamingen uit de bouwwereld. December 2016

 

 

September 2018