Ruiterstraat
portret van een straat

Green Dream Company

Hoek Ruiterstraat-Boschstraat Noord

Op de hoek van de Ruiterstraat en de Boschstraat wonen Leon van Rijckevorsel en Leontine van Hooft. Zij zijn oprichter en eigenaar van de Green-Dream-Company.

 

kantoor green dream

Kantoor Green Dream Groep (2016)

 

Leon (L.W.H.) Rijckevorsel (1966) werd in Oosterhout geboren. Na de middelbare school deed hij HTS Bouwkunde en tijdens zijn werk behaalde hij de post-HBO opleiding Bedrijfskunde en de master Real Estates (Universiteit Tilburg). Hij werkte bij Bouwbedrijf Heijmans en van 2005 tot 2008 had hij zijn eigen bedrijf ‘Vorstelijk Concept en Project Createurs’. Leon is getrouwd met Leontine van Hooft en heeft twee kinderen.

Leontine (L.S.A.A.) van Hooft (1959) groeide op in Oisterwijk. Na de HAVO ging ze naar de Pedagogische academie, volgde een post-HBO opleiding Management en Organisatie en naast haar werk een master Corporate Antropology (Universiteit Utrecht). Leontine is getrouwd met Leon van Rijckevorsel en heeft drie kinderen. Leontine had vanaf 1993 haar eigen bedrijf: Tête á Tête (Management diversity en integriteitsvraagstukken).

In 2008 fuseerde ‘Tête á Tête’ met ‘Vorstelijk Concept en Project Createurs’, het bedrijf van Leon, tot een nieuw bedrijf: Green-Dream-Company.

 

leon en leontien op het strand

Leontine van Hooft en Leon van Rijckevorsel op het strand van Mozambique (2008)

 

Het bedrijf richt zich op toeristische gebiedsontwikkeling in opkomende Afrikaanse markten. Toerisme is verantwoordelijk voor het grootste bruto nationaal product van deze landen. Het genereert veel werkgelegenheid en versterkt een positief imago.

Green-Dream-Company ontplooit haar activiteiten rond het begrip Ubuntu, een Afrikaanse filosofie die uitgaat van de gedachte dat je als mens alleen dan succesvol kunt functioneren wanneer je onderdeel bent van een groter geheel. Ubuntu betekent zoveel als ‘I exist because of we’. Verbinding staat centraal. Afrikanen passen deze humanistische filosofie toe in alle sectoren van de samenleving, van politiek, rechtspraak en religie tot gezondheidszorg, onderwijs en economie.

 

leontien van hooft 2

Leontine van Hooft (1959)

leon van rijckevorsel

Leon van Rijckevorschel (1966)

 

Green-Dream-Company draagt projecten aan en zorgt voor de conceptontwikkeling. Zij biedt expertise bij het samenbrengen van internationale consortia en aandeelhouders en bewaakt de balans tussen inhoudelijke en zakelijke belangen. Zij begeleiden het hele traject tussen plannen maken en praktische uitvoering. Zij zijn daarbij de intermediair tussen overheden, particuliere ondernemingen, ontwikkelingsorganisaties en lokale initiatieven.

Ze startten hun activiteiten in Ethiopië. De afgelopen jaren zijn hun activiteiten uitgebreid naar Rwanda en Mozambique. De komende jaren zal het aantal landen verder toenemen waarbij de mythische route van Koning Solomon door Afrika de inspiratiebron vormt.

 

de mytische route van koning solomo

De mythische route van koning Solomon is de inspiratiebron (2015)

 

In al deze landen gaat het om het stimuleren van plaatselijk ondernemerschap en het ontwikkelen van projecten samen met de bevolking waarbij duurzaamheid en kwaliteit van leven centraal staan. Het verbinden van mensen en culturen vormt de basis van deze ontwikkeling.

 

addis hills wines

Addis Hills Theme Resort, Ethiopië (2015)

 

Leon en Leontine zijn de directeuren, zij zijn fifty-fifty aandeelhouders. Investeerders worden medeaandeelhouder. Leon is directeur Finance, Investments en Progammanagement. Leontine is directeur Leisure Concepts en Brand Development.

 

gorgora resort

Gorgora Nova Rock Resort, Ethiopie (2015)

 

Werknemers van het bedrijf vormen samen DreamTeams. Een DreamTeam bestaat uit eigen mensen, ZZP-ers, andere bedrijven, mensen in reïntegratie trajecten, mensen in arbeidsparticipatieprojecten, veel mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. Het is een prachtige springplank voor mensen om weer aan de slag te komen.

 

leontien in gesprek met mede organisatoren

Leontine van Hooft in gesprek met lokale autoriteiten van Keele (district) Gorgora Ethiopië (2012)

 

Het bedrijf startte als een lab van GreenDreamFoundation. Inmiddels zijn er meerdere organisatieonderdelen die zelfstandig werken. Samen vormen zij de GreenDreamGroep. Zelfstandige onderdelen zijn: Green-Dream-Company (investeringen en ondernemerschap), Green-Dream-Academy (opleiding en training van staf en personeel), Green-Dream-Foundation (aanjager van ideeën),Green-Dream-Works (uitgeverij, publiciteit) en Ubuntu-Impact-Investments.

 

kantoor van leontien van hooft

Kantoor van Leontien van Hooft

 

De Green-Dream-Group is gevestigd in Zaltbommel, op de hoek van de Boschstraat en de Ruiterstraat. Leon en Leontine hebben ieder hun eigen kantoorruimte aan de voorkant van het huis op de eerste verdieping.

 

 

Bronnen

Gesprekken met Leon van Rijckevorsel en Leontine van Hooft. April 2016
www.ubuntu-impact-investments.com
www.greendreamcompany.com
www.greendreamfoundation.nl
www.greendreamacademy.com

 

 

Oktober 2016