Ruiterstraat
portret van een straat

Bewonerslijst

In de ‘Bewonerslijst’ worden alle bewoners die in de Ruiterstraat hebben gewoond op huisnummer vermeld. Voor elke bewoner wordt aangegeven: naam, geboortedatum/jaar, overlijdensdatum/jaar, periode van bewoning, beroep, godsdienst en waar op de website informatie over deze persoon te vinden is.

Bekijk de lijst door naar links, rechts, boven en onder te scrollen/swipen of gebruik de pijltjes toetsen van je toetsenbord.

De volgende Afkortingen zijn in het schema gebruikt: gh m > gehuwd met; pt v > partner van; zn v > zoon van; dr v > dochter van; inw b > inwonend bij; RK > Rooms Katholiek; NH > Nederlands Hervormd; NDH > Neder Duits Hervormd; Geref > Gereformeerd; ChrGer > Christelijk Gereformeerd; ChrAF > Christelijk afgescheiden; Prot > Protestant, niet nader gespecificeerd; Islam > Islamitisch; Rem > Remonstrants; Luth >Luthers; Joods > Joods; geen (XX) van huis uit XX, maar niet (meer) kerkelijk actief