Ruiterstraat
portret van een straat

Achterkant van de Ruiterstraat

Huizen in de Ruiterstraat herkennen we aan de voorgevel. In de Ruiterstraat is het niet mogelijk om om de huizen heen te lopen, ze staan zij aan zij met hun voorkant naar de straat. Door de stadse bebouwing zijn er op zijn best hier en daar een stukje zijgevel te zien maar de achtergevels blijven uit het zicht. De voordeur, de ramen en de daklijst vormen het gezicht van het huis, maar hoe oogt de achterkant?

Achtergevels zijn vaak soberder dan voorgevels. Dit is ook het geval in de Ruiterstraat. De voorgevels zijn veelal, zeker aan de zuidkant van de straat, monumentaal en rijk uitgevoerd, de achterkant is daar niet altijd een afspiegeling van. Een aantal huizen aan de zuidkant van de straat heeft een serre. Dit geldt voor de panden van nummer 8,10, 12, 16 en 20. Ruiterstraat 23 heeft een veranda.

Hierna volgen foto’s van de achterkanten van de huizen op volgorde van huisnummer.

 

Hoek Ruiterstaat-Boschstraat Noord. Dit pand was tot 2002 opgesplitst in Boschstraat 51 en 53. Sinds die tijd is het eigendom van één eigenaar. Op deze foto is vooral Boschstraat 53 goed in beeld. Boschstraat 51 gaat schuil achter Ruiterstraat 1 (deels links zichtbaar in rode steen). Helemaal links is een stukje van de garage te zien die bij deze panden hoort. De deur van deze garage is in de Ruiterstraat.

 

 

 

Ruiterstraat 1. De achterkant van Ruiterstraat 1 is een blinde muur die de zuidkant van het balkon van nummer 53-55 bepaalt (2017). Het dak links is van de garage die bij Boschstraat 51-53 hoort.

 

 

 

Ruiterstraat 2-4. Behalve de achterkant van nummer 2 en 4 is rechts de groene haag te zien die hoort bij de achterplaats van Ruiterstraat 6. Niet zichtbaar op deze foto is de schuur van Ruiterstraat 2-4. De schuur staat rechts van de meest rechtse stoel.

 

 

 

Ruiterstraat 3-5. Doordat de foto vanuit de patio achter het huis is genomen is er een vertekend beeld van de omvang van deze achtergevel. Voor juiste verhoudingen zie de foto van de achtergevel van nummer 7 (2016).

 

 

 

Ruiterstraat 6. Deze foto is gemaakt in 2017. Voor meer foto’s van de achterkant zie onder ‘Tuin Ruiterstraat 6’. De verschillende verbouwingen van de achtergevel zijn terug te vinden onder de Bouwgeschiedenis van Ruiterstraat 6.

 

 

 

Ruiterstraat 7. Hoewel de deur op de eerste etage anders doet vermoeden, is er geen dakterras aan de achterzijde van dit pand (2016).

 

 

 

Ruiterstraat 8. De aanbouw van de tuinkamer is van 2014. Rechts achter de klimop is de tuinkamer van nummer 10 en het daarbij horende huis zichtbaar. Links is nog juist de poort naar de straat te zien (2016).

 

 

 

Ruiterstraat 9. Op de voorgrond rechts het tuinhuisje van het pand. Op de eerste etage is een balkon dat bereikbaar is via de deur op de tweede etage (2016).

 

 

 

Ruiterstraat 10. Het pand bestaat uit twee kappen. Aan de straatkant is het huis vijf ramen breed. De achterbeuk heeft zeven ramen. Over de hele breedte van het huis is een serre die links is uitgebouwd tot een tuinkamer. Op de serre en de tuinkamer is een daktuin die bereikbaar is via een draaitrap helemaal links voor de tuinkamer (2015).

 

 

 

Ruiterstraat 11. Rechts is zicht op de keuken, het linker stenen gebouw is het toilet (2016).

 

 

 

Ruiterstraat 12. Ook dit huis bestaat uit twee beuken die parallel staan aan de straat. Op deze foto is de achterste beuk met kap te zien. Over de hele breedte van het huis is een serre. Rechts is het koetshuis. Dit is een apart gebouw dat deels een woonfunctie heeft (2015).

 

 

 

Ruiterstraat 13.  Deze foto is uit 1991 en laat behalve de achterkant van nummer 13 ook die van nummer 11 en 9 zien uit die tijd.

 

 

 

Ruiterstraat 14. Het aanzicht van dit pand is aan de achterzijde sterk veranderd na de grote verbouwing/restauratie die duurde van 2008 tot 2015. De grote stenen pijp links behoort bij de stookinstallatie van nummer 12 (2009).

 

 

 

Ruiterstraat 15-17. Rechts naast de toren de achterkant van nummer 15-17 (zie voor een dichtbij-opname onder Ruiterstraat 19). Achter Ruiterstraat 15-17 zijn nog twee gebouwen, waarvan de ruimte links op deze foto een woongedeelte is dat aansluit bij de keuken.

 

 

 

Ruiterstraat 16. De opbouw van de achtergevel is geheel verschillend van de voorgevel. Dit is goed te zien op de hierna volgende foto. Ruiterstraat 16 heeft aan de achterkant een serre met een glazen dak en openslaande deuren op de tuin (2016).

 

 

 

Ruiterstraat 14 en 16. De grote kap rechts is thans een woonhuis (Lange Strikstraat 2-4). Tot 2012 was dit de schuur/het koetshuis van Ruiterstraat 16. Tot 1895 had dit hele complex (Ruiterstraat 14 tot en met de schuur/het koetshuis) altijd één eigenaar (2008).

 

 

 

Ruiterstraat 18. Dit is een foto van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed gemaakt direct na de grote restauratie van dit pand. De bouwkundige situatie is sindsdien ongewijzigd. In feite is dit een foto van de achtergevel van de eenlagige zijbeuk en van de zijgevel van de hoofdbeuk van het huis. Voor een foto van de achterkant van de hoofdbeuk zie de Bouwgeschiedenis van dit huis (1967).

 

 

 

Ruiterstraat 19. Zicht op nummer 19 links, in het midden nummer 15-17 en rechts daarnaast nummer 13.

 

 

 

Ruiterstraat 20. Dit is de zijkant van het huis, de achterkant is een blinde muur die eindigt bij de tuin van de familie Sanders uit de Kerkstraat. Deze achterkant staat haaks op de Lange Strikstraat (2016).

 

 

 

Ruiterstraat 23-25. Achter de veranda is de achterkant van Ruiterstraat 23 en 25 goed te zien. De groene bebouwing links is de achterkant van de nieuwe dansstudio. Rechts onder het groen is de uitrit naar de straat te zien (2016).

 

 

 

Ruiterstraat 27. De achtergevel is geheel met hout bekleed. Thans vind een algehele verbouwing plaats waarbij ook deze achterkant fundamenteel wordt gewijzigd. (zie Bouwgeschiedenis van dit pand) 2017.

 

 

 

Ruiterstraat 31. Dit pand heeft aan de achterkant een ruim dakterras met een omranding van steen. Het dakterras heeft de oppervlakte van de aanbouw aan de achterkant (2012).

 

 

 

Hoek Ruiterstraat-Kerkstraat Noord. Dit is de achtergevel van Kerkstraat 24 na de grote verbouwing van 1990. Rechts is de achterkant zichtbaar van de patio van Ruiterstraat 37.

 

 

 

Hoek Ruiterstraat-Kerkstraat Zuid. Dit is de achterkant van ‘De Trippen’ waarvan de voorgevel in de Kerkstraat ligt. De zijgevel ligt in de Ruiterstraat. De achterkant hiervan is links op de foto te zien (2013).

 

 

Bronnen
Fotografie Rob Schröder. Zomer 2015-zomer 2016
Foto’s uit privé archief van Hans en Paulette. November 2016
Fotografie Mischa van Neck. Zomer 2008
Foto’s uit particulier archief van Simon en Anneke Klein. Mei 2016

 

 

Juni 2018