Ruiterstraat
portret van een straat
Wie wonen er nu
Wie woonden er vroeger
Familiegeschiedenissen
Achtergronden

Familie Van der Meijden

Hoek Ruiterstraat-Boschstraat Noord

De familie Van der Meijden was eigenaar van het pand op de hoek van de Ruiterstraat en de Boschstraat (Boschstraat 51), met de daarbij behorende garage in de Ruiterstraat. Zij kochten dit pand in 1955 van Gradus van de Leur (hij zat in het kerkbestuur van de Katholieke parochie en wilde het huis persé niet verkopen aan de protestante Rombeek). Van der Meijden ging er niet zelf wonen maar verhuurde het pand aan zijn zuster Corry en haar man Wim van den Oord. In 1964 werd het huis gekocht door Wim en Corry van den Oord.

Achter het pand van Boschstraat 51 was een binnenplaats die doorliep tot aan de Ruiterstraat. Via deze binnenplaats kon men naar de garage. In de garage was een toilet met een afvoer die midden in de tuin uitkwam, in een overloopput. Er was ook een waterpomp waar drinkwater werd opgepompt. Vroeger was de garage een paardenstal geweest waar Dorus de Zoete zijn paard had staan. Dorus de Zoete was een broer van Clara de Zoete die met Roelof de Koning was getrouwd en direct naast de garage woonde op Ruiterstraat 3-5.

 

Ruiterstraat 27 (foto 2015)

 

Tot het eigendom behoorde, behalve het pand Boschstraat 51, ook de garage in de Ruiterstraat. Aanvankelijk was het idee van Van der Meijden om de garage te verbouwen en er op oudere leeftijd zelf te gaan wonen zodat ze vlak bij hun dochter zouden zitten.

 

Garage tussen Ruiterstraat 1 en Ruiterstraat 3-5, altijd behorend bij Boschstraat 51 (2014)

 

De familie was van 1940 tot 1989 ook  eigenaar van Ruiterstraat 27. In 1940 kochten zij het huis voor 1550 gulden van Kobus van Dinteren (1865-1941). In 1989 werd het verkocht aan Henk van den Heuvel (1947-2016).

De familie Van der Meijden kwam oorspronkelijk uit Hurwenen. In 1910 kocht Willem van der Meijden (hij was getrouwd met Cornelia van der Donk) het huis Oenselsestraat 20 met aan beide zijden een schuur. Het echtpaar had een zoon (Hen)drikus (1890-1964) die getrouwd was met Anna de Laat (1900-1992) uit Ammerzoden. Zij hadden vier kinderen: Greet, Wim, Corry en Anky. Greet trouwde met Jan Jegen. Zij kregen vier kinderen: Corné, Anneke, Marion en Henry. Wim (1930-2011) trouwde met Riet van den Boom (geboren in 1934). Zij kregen één zoon, Henry (HJW), geboren op 09-08-1966. Corry (1928-2003) trouwde met Wim van den Oord (geboren 1929) uit Ammerzoden. Zij kregen drie kinderen. Anky trouwde met Wim Jansen, de vroegere directeur bij bouwbedrijf Heijmans. Zij kregen twee kinderen.

 

Willem van der Meijden

 

Willem van der Meijden werkte als metselaar. Hendrik en Wim van der Meijden hadden een zelfstandig bedrijf als aannemer. Henry heeft het familie bedrijf van zijn vader voortgezet. Hij woont in de Oenselsestraat 22, zijn werkplaats zit tussen zijn woonhuis en zijn ouderlijk huis, Oenselsestraat 20, in. Henry is getrouwd met Marijke (ML) van Otterdijk (geboren 29-10-1965). Zij hebben een zoon, Lars (geboren op 27-05-2001). De familie Van der Meijden is Rooms Katholiek. Dat betekende ook dat zij vaak in Ruiterstraat 8, 10 en 12 hebben gewerkt toen de nonnen daar een klooster hadden (van 1958 tot 1975). Vaste timmerman voor de Franciscanessen was Van der Donk uit de Nonnenstraat en vaste schilder was Stehmann.

 

Hendrikus van der Meijden (1890-1964)

 

Hendrik kocht verschillende huizen in de Bommelse binnenstad op om die panden, in tijden dat er minder werk was als aannemer, op te knappen en vervolgens te verhuren of te verkopen. Zo was hij verhuurder en later verkoper van de eerder genoemde panden in de Ruiterstraat. Dat was ook de reden dat de voordeur van Ruiterstraat 27 hetzelfde was als die van de huizen van Steenweg 30, 28, 26, 22, 20 en 18. Andere panden die door Van der Meijden werden opgekocht, verbouwd en vervolgens verkocht zijn onder andere: Kerkstraat 31, Nieuwstraat 7,  Bloemendaal 20 en nog een pand in de Nonnenstraat en een pand in de Heilige Geeststraat. Thans zijn er, buiten Oenselsestraat 20 en 22, geen huizen meer in bezit van de familie Van der Meijden.

 

 

Bronnen
Gesprekken met Wim van den Oord. Juni 2014
Gesprekken met Henry van der Meijden. Mei 2018
Gesprek met mevrouw Van der Meijden-van den Boom. December 2018
Foto’s uit particuliere collectie Henry van der Meijden. Mei 2018

 

 

Augustus 2019