Ruiterstraat
portret van een straat
Wie wonen er nu
Wie woonden er vroeger
Familiegeschiedenissen
Achtergronden

Wie wonen er nu

Ruiterstraat 12

Jan Schouten woont sinds 2009 in Ruiterstraat 12. Jan heeft drie kinderen: Jan Hein (1971), Marieke (1980) en Willem (1983). Jan Hein woont op nummer 15-17 in de Ruiterstraat.
Jan Schouten werd in 1940 geboren. Jan’s vader was beroepsmilitair en later advocaat. De grootvader van Jan was psycholoog in Batavia. Hij schreef een proefschrift met de titel Verlegenheid. Jan volgde de middelbare school in Venlo en studeerde daarna organisatiepsychologie en klinische psychologie in Nijmegen. Grote inspirator was professor Frans Rutten, de latere minister van onderwijs.

 

jan schouten

Jan Schouten

 

In 1967 werd hij wetenschappelijk medewerker aan de TH Eindhoven. Jan Schouten promoveerde in 1974 op een proefschrift met de titel Vrijheid in het werk, waarin hij er voor pleit om in het bedrijfsleven naast economische doeltreffendheid ook sociale doeltreffendheid een plaats te geven. Zijn conclusies baseerde hij op onderzoek wat hij deed in Engelse kolenmijnen. In deze periode rondde hij met succes een opleiding af tot psychotherapeut en vestigde zich korte tijd als zodanig in Eindhoven en later in Zaltbommel.
Op de TH Eindhoven ontstond veel onrust door de colleges en publicaties van Jan Schouten. Het benadrukken van de menselijke factor in bedrijven was uitermate ongebruikelijk.
Met een aantal andere wetenschappers, waaronder Boris Nelissen, richtte hij in 1973 ‘OOG’ op. De afkorting staat voor Organisatie Ontwikkeling en Gedragsverandering. Het was een werkgroep die activiteiten ontplooide om mensen op de werkvloer beter voor zich zelf te laten opkomen.
In hetzelfde jaar schreef hij met Mieke Paulussen het boekje Durf nee te zeggen. Het boek is een pleidooi voor assertief gedrag. Het krijgt veel aandacht en een grote oplage vindt zijn weg naar het publiek. Jan schrijft daarna verschillende boekjes die allemaal gericht zijn op gedragsverandering bij mensen.
In 1978 wordt Thema opgericht, een organisatie die zich richt op assertiviteitstrainingen voor professionals in de gezondheidszorg. Een jaar later krijgt Jan de gelegenheid om via de radio en televisie (AVRO) in respectievelijk 28 en 14 uitzendingen het grote publiek te interesseren voor zijn assertiviteitsprogramma.

 

anne schouten 2008

Anne Schouten-van Hooft (2005)

 

Inmiddels is hij vertrokken op de TH Eindhoven en in 1978 getrouwd met Anne van Hooft. Het is zijn tweede huwelijk. Jan’s eerste vrouw, de psychologe Francis Timmermans, overleed in 1975. Uit het huwelijk met Francis is Jan Hein Schouten geboren. Met Anne heeft Jan twee kinderen: Marieke (psycholoog) en Willem (designer).
In 1979 runde Jan Schouten met zijn vrouw Anne (logopediste) een opleidingsinstituutje onder de naam Recovery. Korte tijd later (1980) werd het huidige bedrijf Schouten Nelissen opgericht. Een bedrijf dat zich in de loop der jaren richtte op training, coaching en opleiding binnen bedrijven en organisaties.

 

schouten nelissen logo

 

Aanvankelijk was het bedrijf gevestigd in Kerkstraat 30, het huis waar Jan en Anne woonden. Het is het domineeshuis waar Keetje Hooijer in 1884 haar biografie schreef Domineesdochter in ’s-Gravenland, Domineesvrouw in Zaltbommel. In 1981 werd extra ruimte gecreëerd door het huren van Oenselsestraat 17 (‘Luis aan de ketting’) van Vereniging Hendrick de Keyser. Omdat het daar te klein werd verhuisde het bedrijf in 1982 naar Ruiterstraat 12 en later ook Ruiterstraat 15-17. Toen ook deze locaties in 1992 te krap werden vertrok Schouten Nelissen naar het huidige gebouw aan de Van Heemstraweg. Ruiterstraat 12 werd verkocht aan Piet en Lammie Leijten en Ruiterstraat 15-17 werd het woonhuis van Jan Hein Schouten en Lonneke Leeuwenburg.
In 2009 kocht Jan Ruiterstraat 12 weer terug van Piet en Lammie Leijten. Nu werd het pand niet door zijn bedrijf in gebruik genomen maar hij ging er zelf wonen. Anne bleef wonen in de Kerkstraat. In 2012 trouwde Jan Schouten met Dong Yan.
Het bedrijf telde in 1983 dertig werknemers, vijf jaar later waren het er 50 en in 1998 werkten er 250 mensen bij Schouten Nelissen. Het huidige Schouten Global is actief in 40 landen met vestigingen in België, Duitsland, Polen en China. Het bedrijf telde in 2009 ruim 500 medewerkers en 950 freelancers. De omzet in dat jaar bedroeg 70 miljoen euro. Men werkt met 450 zelfontwikkelde cursussen en er worden gemiddeld 50 boeken per jaar gepubliceerd. Jaarlijks komen er 35.000 mensen naar Zaltbommel om opleidingen te volgen Er is een klantenbestand van 4000 bedrijven en overheidsinstanties.

 

jan schouten tussen spelers van FC den bosch

Jan schouten tussen spelers van FC Den Bosch (1995)

 

Wat in dit verhaal niet onvermeld mag blijven is dat Jan Schouten in 1995 voorzitter werd van de zieltogende voetbalclub FC Den Bosch. Ook daar introduceerde hij de human factor en zorgde ervoor dat de club en het bedrijf weer aansluiting vond bij publiek en bedrijfsleven. De club promoveerde naar de eredivisie. Ook de Zaltbommelse voetbalvereniging Nivo Sparta heeft in die periode kunnen profiteren van de expertise en netwerken van Jan Schouten.
In 2008 werd Jan Schouten benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Hij ontving de onderscheiding voor de wijze waarop hij inzichten uit de sociale wetenschappen heeft vertaald naar in de dagelijkse praktijk bruikbare interventiemodellen. Een voorbeeld daarvan is het Resultaatgericht management. Zijn opvatting dat mondigheid een gezonde vaardigheid is voor een persoon en bovendien een succesfactor in organisaties heeft geleid tot de brede bekendheid van zijn assertiviteitstrainingen. Jan Schouten is een voorstander van het Rijnlands model. Dit model verenigt het beste van twee werelden, een sterk sociaal streven met een stevige bedrijfseconomische gerichtheid en winstgerichtheid.

 

tijdschrift opleiding en ontwikkeling

Tijdschrift Opleiding en Ontwikkeling (2002)

 

Jan Schouten nam in 2003 afscheid als algemeen directeur van Schouten Nelissen. Hij zit daar nog in de Board van Schouten Global. Daarna startte hij met het schrijven van zijn eerste roman Onland. Het boek verscheen in 2008 bij Van Gennep. In 2015 volgde er een tweede roman De aanjagers. In beide romans zijn er scènes die zich afspelen in Zaltbommel (zie Schouten als schrijver).
Ook in 2015 barst Jan schouten van de ideeën. Zo heeft hij een uitgebreid concept ontwikkeld voor een nieuw bedrijf (New Heroes) rond e-learning. Hij is van mening dat veel van het cursusmateriaal dat nu alleen bereikbaar is voor beperkte groepen, via e-learning toegankelijk kan worden gemaakt voor een veel breder publiek. Iedereen moet toegang hebben tot de verworvenheden van de sociale wetenschappen.
Jan Schouten veranderde na de hernieuwde kennismaking met Ruiterstraat 12 weinig aan het huis. Vooral schilderwerk is veranderd van donker naar licht. Twee kamers op de eerste etage zijn samengevoegd en tot badkamer gemaakt. De serre in de tuin werd afgebroken. In het koetshuis zijn aan de achterkant openslaande deuren gemaakt. Aan de tuin is niets veranderd.

Voor een uitgebreid interview met Jan Schouten kijk onder Achtergonden.

 

 

Bronnen
Gesprek met Jan Schouten. Augustus 2015
Frans van Gaal. Een kwart eeuw bevlogenheid, 25 jaar Schouten Nelissen. Uitgeverij Thema Zaltbommel 2005

 

 

April 2022